Náš příběh

Přijeďte se zamilovat i vy...

Jsou místa, co se vám ihned vryjí do srdce. To se stalo i nám.
Potkali jsme se na Sardinii a hned se do sebe zamilovali.

Když jsme hledali místo pro společný život, znovu jsme se zamilovali. Ten pohádkový název, stoleté kaštany, přenádherná vila v samém srdci statku, kouzelná příroda všude kolem a hlavně ničím nerušený klid.

Od samého začátku jsme však věděli, že to tu nechceme mít jen sami pro sebe. Vytvořili jsme pro vás místo setkávání, odpočinku, vřelosti a neopakovatelného stylu. Vydejte se i vy na místo, kde se můžete se svými nejmilovanějšími zastavit a radovat se z těch nejobyčejnějších věcí.

Rodina je nejvíc

Tak to jsme my: Jitka a Víťa, hlava, srdce i ruce našeho společného životního projektu.

A to jsou naše dvě děti – Emma a Víťa, inspirace a hnací motory.

Ale hezky od začátku! Psal se rok 1996, kdy Víťa zatoužil po rodinném penzionu v Čechách. Dlouhé roky se toulal po světě, aby zakotvil ve svém rodném kraji, na Vysočině. Ještě předtím jsme se stihli souhrou náhod potkat v cizině, abychom dva roky nato společně hledali místo pro život.

„Nemalujme si to růžově, na počátku tisíciletí jsme koupili obří ruinu původně nádherného statku, která měla ještě hodně daleko do pohádkového penzionu.“

Následovaly tisíce hodin neúnavné práce a mnoho rodinných brigád. S narozením našich dvou dětí přišel i impuls ke směřování budoucích apartmánů. Po dlouhých devíti letech od koupě statku jsme otevřeli první tři. Víťa v mezičase tlumočil v zahraničí a já učila na místní střední škole. Postupně jsme zvelebovali a zdokonalovali další části statku a rozšířili ubytování na současných šest apartmánů.

Historie statku

Soukromá oáza klidu

Nestarší zmínku o obci Kocourovy Lhotky jsme našli v knize Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618.


Jan nejstarší Kafka Říčanský svob. Pán z Říčan patřil k nejbohatším pánům bechyňského kraje a zaměstnával více než 480 hospodářů. V době předbělohorské podporoval české stavy, evangelíky a na svém panství přijímal kněze podobojí. Za tyto “prohřešky” byl roku 1623 potrestán konfiskací téměř celého svého majetku, včetně vsi Kocourovy Lhotky patřící pod panství Červeno-Řečické.


Konfiskovaná panství byla od té doby ve vlastnictví arcibiskupství pražského, a to až do zrušení nevolnictví v roce 1848, kdy byly statky postupně odkupovány a přecházely do soukromého vlastnictví. Nejstaršími majiteli byli členové rodina Jana Doubka, kteří na statku hospodařili do roku 1868, kdy usedlost s rozlehlými pozemky kupuje humpolecký rodák Ignác Hynek Falt se svou ženou Marií. Faltovi celý svůj produktivní život strávili v Kloboukách u Brna, kde byl Hynek ředitelem velkostatku Martinice. Právě on staví na pozemku v letech 1888-1889 na tehdejší poměry velkolepou vilu.


Syn Rudolf měl být podle přání otce statkářem, ale rodinné neštěstí mu to dlouho neumožnilo. Po smrti své milované ženy Boženy a dvou dětí Rudolf statek v roce 1911 prodává rodině Tošerů, kteří zde hospodařili až do osudného roku 1948, kdy statek opouštějí. Tošerovi byli čestní a spravedliví a v širokém okolí velmi oblíbení.

Udělejte si radost

Poptejte si svůj apartmán