Soutěž o pobyt u nás- podmínky soutěže ZDE

Podmínky FB soutěže „VYHRAJTE POBYT PRO SVOU RODINU“
dále jen „pravidla soutěže“

1.    Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Vítězslav Vítkovič, Apartmány kocourek se sídlem 1, Kocourovy Lhotky, 393 01 Pelhřimov, IČ: 72160641 (dále jen „Organizátor“)

2.    Termín a místo konání soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let žijící na území České republiky v termínu od 26. 12. 2022 do 31. 1. 2023 do 20:00.

3.    Jak se zúčastnit a vyhrát

Na facebookové stránce apartmanykocourekpelhrimov je umístěn příspěvek se zadáním, kde se můžete zúčastnit soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let tím, že odpoví na dvě otázky pod příspěvkem a zároveň označí facebookovou stránku apartmanykocourekpelhrimov jako „To se mi líbí“. Ze správných odpovědí bude po skončení (do druhého dne) vybrán výherce, který získá výherní cenu. Vylosovaný výherce bude označen přímo na facebookových stránkách. V případě, že nás do týdne od uveřejnění jména nebude kontaktovat, výhra propadá!

4.    Zadání soutěže


Vyhrajte dvoudenní pobyt ve pro svou rodinu (maximálně 5 osob) a užijte si příchod jara v Kocourových Lhotkách!


Co pro výhru udělat?
1. Dejte "To se mi líbí" naší stránce Apartmány kocourek
2. Navštivte naše webové stránky www.apartmany-kocourek.cz a napište, který apartmán byste si vybrali a proč
3. A teď to nejdůležitější- protože TO rozhodne o výhře: tipněte si, od kdy jsme členy Amazingplacescz (uveďte prosím přesné datum, příklad odpovědi: 30.10.2005)
Malou nápovědu můžete nalézt v jednom z příspěvků na našem FB nebo IG????
Jak vidíte, výherce nebudeme losovat. Vyhraje ten, kdo bude nejblíže datumu našeho vstupu mezi Kouzelná místa v ČR.
Výherce oznámíme 31.ledna 2023 do 20.00 a svou výhru budete moct čerpat od 1.3.2023-28.4.2023 (prosím pamatujte, že je třeba splnit všechny tři podmínky soutěže)
V případě, že v komentářích označíte svého přítele (přátelé), kterému by se naše stylové apartmány líbily, získáte k výhře malé překvapení. Označení však není podmínkou pro zúčastnění se v soutěži ????
Hodně štěstí!
 

Z účastníků, kteří splní všechny podmínky soutěže, vylosujeme výherce, který získá následující cenu:

Pobyt pro rodinu s dětmi na dvě noci v Apartmánech kocourek, Kocourovy Lhotky 1, 393 01 Pelhřimov. Počet osob je omezen na pět (dva dospělí a až tři děti). V

5. Výherci a předání výher

Po ukončení soutěže (31.1.2023 po 20:00 – nejpozději do druhého dne) bude vybrán výherce, který bude svou odpovědí nejblíže zadané otázce číslo 3 (od kdy jsou Apartmány kocourek členy Amazing Places). Do slosování budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny platné podmínky soutěže a zároveň se jím může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Výherce bude o svojí výhře informován zveřejněním svého jména na FB stránce apartmanykocourekpelhrimov. Žádáme, aby organizátorovi zaslal jméno, adresu a telefonní číslo za účelem domluvení termínu pobytu.  V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do 7 dnů ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu. Termín výherního pobytu je nutné vybrat nejpozději do 15.2.2023. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

6. Všeobecné podmínky

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, kdy se výherce neozve organizátorovi s osobními údaje anebo pokud se výherce neozve do 7 dnů ode dne, kdy byl o výhře informován. Rovněž nevzniká nárok výhru reklamovat. Organizátor není odpovědný za funkčnost Facebooku. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

7. Osobní údaje, GDPR a souhlas soutěžícího

Účastí v soutěži a uvedením osobních údajů vyjadřuje účastník soutěže, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na Facebooku a dále, aby organizátor soutěže zpracovával, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), jemu sdělené osobní údaje v uvedeném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

8. Dodatek

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní účet, falešný účet atd.). Případně toho, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.